Design a site like this with WordPress.com
Get started

Trang Chủ

Foox.vn – Cẩm nang tra cứu thông tin du lịch Việt Nam

Foox.vn là một dự án xây dựng một hệ từ điển lưu trữ và cập nhật các thông tin về du lịch Việt Nam. website bạn đang tiếp cận là một bộ phận của dự án Foox nhằm mục đích giới thiệu thêm về dự án

Store.foox.vn là nơi để các cộng tác viên và các bạn hữu đổi “Điểm Foox” lấy những trang thiết bị phục vụ cho đam mê du lịch, tiếp theo đó là giới thiệu các thương hiệu uy tín, các sản phẩm chất lượng. Các bạn có thể nhận được điểm thưởng thông qua các hoạt động: Viết bài, thêm điểm đến mới, like, share và review… (tất cả các hoạt động cung cấp được thông tin chính xác phục vụ cộng đồng du lịch Việt Nam)

Bởi vì cuộc đời là những chuyến đi …

Trịnh Đình Linh